Nhẫn nữ vàng Trắng xoắn đính 2 hạt Bạch Ngọc luồng 1 Lông Voi

Liên hệ

  • Nhẫn nữ vàng trắng đẹp thiết kế xoắn luồng 1 hàng Lông Voi kết hợp 2 hạt Bạch Ngọc có tác dụng khai thông trí tuệ, tạo sự tự tin cho người sữ dụng, đặc biệt phù hợp với người mệnh KIM- THỦY.
  • Vàng trắng 18K610: 6 phân
  • Đá Bạch Ngọc 5li