Nhẫn nữ vàng trắng luồng 2 Lông – Bảng 6li (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn vàng trắng đẹp luồng 2 sợi Lông Voi bảo hành hàng thật trọn đời khi quý khách hàng  mua sắm tại Riogems.
  • Vàng 18K610: 1,2 chỉ
  • Lông Voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.