Nhẫn nam nữ vàng Trắng 18K đính 9 đá Cz trắng nẹp lông FAKE

Liên hệ

  • nhẫn nữ vàng trắng đẹp thiết kế nẹp 2 hàng lông voi (hàng khách đưa gia công) kết hợp hàng đá Cz trắng, đặc biệt phù hợp với người mệnh KIM- THỦY. 
  • Vàng trắng 18K610: 1,45 chỉ
  • Đá Cz trắng: 1,25 li