Nhẫn nữ vàng Trắng đính 9 đá Cz trắng nẹp lông voi

Liên hệ

  • nhẫn nữ vàng trắng đẹp thiết kế nẹp 2 hàng lông voi kết hợp hàng đá Cz trắng, đặc biệt phù hợp với người mệnh KIM- THỦY. 
  • Vàng trắng 18K610: 1,45 chỉ
  • Đá Cz trắng: 1,25 li