Nhẫn nữ vàng đeo ngón trỏ luồng 1 sợi lông voi

Liên hệ

  • Nhẫn nữ vàng đeo ngón trỏ, nhẫn luồng một sợi lông voi đeo ngón trỏ, nhẫn đeo ngón trỏ cho nữ
  • Vàng 18K610 ~ 5.8-6 phân
  • Lông voi Bôn Đôn