Nhẫn nữ phong thủy cỏ 4 lá vàng đúc RIOGEMs

- Vàng 18K: 1,5 chỉ

- Công thợ Buôn Mê Thuột