Nhẫn nữ 1 hàng đá Cz trắng luồng 2 lông voi trắng – đen (lót lòng nhẫn)

Liên hệ

  • nhẫn lông voi đính đá Cz trắng kết hợp luồng 2 sợi lông voi trắng – đen song song.
  • Bảng  6li
  • Vàng 18K610:1,5 chỉ
  • Đá Cz trắng mix: 1,4 li