Nhẫn Ngọc Bích tự nhiên bọc vàng 18K

7.180.5057.720.973

Nhẫn Ngọc Bích tự nhiên bọc vàng 18K RIOGEMs

– Vàng 18K610: từ 8 phân đến 2.5 chỉ

– Ngọc bích tự nhiên 100% (bao kiểm định PNJ)

– Lông đuôi voi phong thủy Daklak: hàng khách đưa gia công. 

– Công thợ Buôn mê