Nhẫn ngọc bích Canada bọc vàng 6mm bo nẹp lông FAKE

3.200.0003.395.000

Nhẫn ngọc bích Canada bọc vàng 6mm nẹp lông Voi giúp tập trung sự chú ý và khơi mở những điều vô hình mà mắt thường không nhìn thấy được.

– Chất liệu: Vàng 18K610 ~ 4,5 phân.

– Loại đá: ngọc bích Canada bảng bo 6li.

– Lông voi Bôn Đôn (P/S: lông khách đem đến, RIOGEMs chỉ gia công).

Xóa