Nhẫn Ngọc Bích 2 viền hoa văn vàng chạy 5 đồng tiền TÀI LỘC

Liên hệ

Nhẫn ngọc bích 2 viền hoa văn vàng chạy đồng tiền TÀI LỘC RIOGEMs

– Vàng 18K610: 1,2-1,5 chỉ;

– Nhẫn ngọc bích Cananda tự nhiên 100% : 8li vuông.

– Công thợ Buôn Mê Thuột & Sài Gòn;

– Hợp người làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, ..