[TRÊN TAY] Nhẫn ngà 2 viên chữ vạn

- Vàng 18K610: 1,8 - 2 chỉ; vàng 10K Daklak từ 1,4 chỉ

- Nhẫn phong thủy bằng ngọc-ngà: 14-16li bảng vuông

- Công thợ Buôn Mê;

- Hợp người làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, ...