Nhẫn nam vàng Ý bảng lớn luồng 1 lông trắng Bản Đôn (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn nam vàng Ý, Nhẫn vàng trắng Ý nam luồng 1 sợi Lông Voi trắng to Bản Đôn (FAKE) bên trong (hàng khách đưa gia công) với thiết kế được chạm khắc tỉ mỉ là nhẫn nam vàng trắng, vàng Ý mang lại may mắn và tình duyên cho người đeo.
  • Vàng Ý: 1 chỉ/chiếc (có thể làm vàng trắng 18K)
  • Lông Voi Bôn Đôn là hàng khách đưa gia công.