Nhẫn nam vàng hồng luồng 2 lông voi (nửa nhẫn) đính Cz vuông

Liên hệ

  • nhẫn nam vàng hồng 18k được thiết kế luồng 2 sợi lông voi kết hợp viên đá Cz vuông màu vàng hợp với nam mệnh KIM- THỔ. 
  • Vàng hồng 18K610: 1,7 chỉ
  • Đá Cz: 4li vuông