Nhẫn nam vàng hồng luồng 2 lông voi (nửa nhẫn) đính Cz vuông (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn nam vàng hồng 18K được thiết kế luồng 2 sợi lông voi (hàng khách đưa gia công) kết hợp viên đá Cz vuông màu vàng hợp với nam mệnh KIM- THỔ. 
  • Vàng hồng 18K610: 1,7 chỉ
  • Đá Cz: 4li vuông