Nhẫn nam thỏi vàng đính đá Cz xanh khắc 2 khía vàng (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn phong thủy Lông Voi hợp tất cả các mệnh, thổi vàng khắc 2 khía  đính đá Cz xanh lá sang trọng  
  •  Vàng 18K610: 1,79 chỉ
  • Đá : Cz xanh lá 6li
  • Lông voi Bôn Đôn hàng khách đưa gia công.