Nhẫn nam phong thủy HCM Tứ Mã

Liên hệ

Nhẫn phong thủy tuổi Ngọ nam vàng bọc bạch ngọc, 4 con ngựa vàng luồng 2 viền lông voi Riogems

  • Vàng 18K610: từ 9 Phân
  • Bạch Ngọc 10 li