Nhẫn nam nữ luồng 1 lông voi mỏng & dày (Vàng Tây) – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn vàng luồng 1 lông voi (lông voi khách đưa gia công)
  • Vàng 18K610: mỏng: 2 phân – dày 4 phân