Nhẫn nam đính đá vuông xanh dương Hero luồng 1 lông (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn nam vàng đính đá vuông xanh dương Hero, hợp mệnh Thủy luồng 1 sợi lông voi DakLak được gia công tại Riogems
  • Vàng 18K610
  • Đá Hero xanh dương nhân tạo, 3x6li
  • Lông voi Bôn Đôn hàng khách đưa gia công.