Nhẫn nam chạy 2 hàng đá tấm Cz luồng chung 3 Lông – lông FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn Lông Voi nam vàng 18K chạy 2 hàng đá tấm, kết hợp Lông voi Bôn Đôn (hàng khách đưa gia công) là nét riêng biệt tại Riogems .
  • Vàng 18K610 ~ 1,2 chỉ
  • Đá tấm viên 1,4li