Nhẫn nam chậu vuông đính Cz tròn xanh lơ (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn nam vàng chậu vuông mặt nhẫn đính đá Cz tròn xanh lơ, hợp mệnh Thủy – Mệnh Kim luồng 1 sợi lông voi DakLak được gia công tại Riogems
  • Vàng 18K610~ 1,4 chỉ
  • Cz xanh lơ
  • Lông voi Bôn Đôn hàng khách đưa gia công.