Nhẫn Mặt Trăng Khuyết vàng phong thủy

2.956.6793.179.225

  • Nhẫn mặt trăng khuyết đính đá tấm cho nữ mệnh Thủy – Kim, nhẫn phong thủy nữ mệnh Thủy – Kim
  • Vàng 18K610: ~3-4 phân
  • Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công. 
  • Đá tấm 1,5li