Nhẫn lông voi 4 sợi làm tay – Bảng 16li- HÀNG FAKE

6.999.4847.526.327

 

  • Vàng 18K610: từ 1,8-2 chỉ