Nhẫn lông voi vàng trắng xỏ lông voi 2 hàng đá tấm Cz (giác lòng vàng) – HÀNG FAKE

6.577.1017.072.152

– Vàng 18K610: 1.2-1.5 chỉ; Đá tấm Cz: 36 viên 1,2li

– Nhẫn nữ đính đá, nhẫn vàng trắng luồng lông voi