Nhẫn nam vàng trắng 2 viền 2 sợi song song (Lông FAKE)

Liên hệ

Nhẫn nam vàng trắng 2 viền 2 sợi song song (Lông FAKE) có ý nghĩa mang lại thành công và may mắn cho người sở hữu. Đồng thời, năng lượng từ Nhẫn vàng trắng trơn cũng giúp chủ nhân xóa bỏ muộn phiền

– Chất liệu: Vàng trắng 18K610 ~ 1,8 chỉ

– Lông Voi Bôn Đôn (P/S: Lông khách mang đến, RIOGEMs chỉ gia công)