Nhẫn lông voi vàng trắng 2 viền 2 sợi song song

Liên hệ

  • Vàng trắng 18K610: 1,8 chỉ