Nhẫn nam vàng trắng 2 viền 2 sợi song song (lông FAKE)

Liên hệ

  • Vàng trắng 18K610: 1,8 chỉ