Nhẫn lông voi vàng TÀI LỘC 3 đồng tiền vát lòng – HÀNG FAKE

4.223.8274.541.749

 

Vàng 18K610: tầm từ 9 phân