Nhẫn lông voi tài lộc 3 lông 2 viền đá tấm vàng 18K

Liên hệ

 

– Vàng 18K610: ~2,3 chỉ;