Nhẫn Song Long vàng 18K đá Sapphia xanh tự nhiên (lông FAKE)

10.016.50310.770.433

Nhẫn Song Long đá Sapphia xanh tự nhiên (lông FAKE) / nhẫn rồng vàng 9999 18K đính sapphire với câu hỏi thường gặp là: đeo nhẫn rồng quay ra hay quay vào; nhẫn rồng vàng 18K giá bảo nhiều

  • Vàng 18K610: 2,1 – 2,5 chỉ/chiếc
  • Sapphire PHÚC LỘC THỌ: xanh lá, xanh dương, đen, …