Nhẫn lông voi Rồng rồng chầu ngọc vàng lửa phong thủy RIOGEMs

- Vàng 18K610: 2,3 - 2,8 chỉ;

- Lông đuôi voi 100% Bôn Đôn;

- Viên Cubic Zirconia màu vàng, tròn 6li, 1,39ct;

- Hợp anh em mệnh Kim, mệnh Thổ; người làm ăn lớn nhỏ, bất động sản, cho vay, ...


Nhẫn 2 rồng chầu ngọc vàng biểu tượng của sự hưng thịnh làm ăn. Nhẫn rồng RIOGEMs biểu hiện trong từng đường nét tỉ mỉ, sắc nét; hợp người mệnh Thổ, mệnh Kim.
Nhẫn 2 rồng chầu ngọc vàng biểu tượng của sự hưng thịnh làm ăn. Nhẫn rồng RIOGEMs biểu hiện trong từng đường nét tỉ mỉ, sắc nét; hợp người mệnh Thổ, mệnh Kim;