Nhẫn lông voi phong thủy theo mệnh – nhẫn lông voi 2 sợi mệnh Hỏa – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 1.1-1.2 chỉ
  • Đá Cz 4li