Nhẫn lông voi phong thủy làm tay 5 sợi vàng – bảng 16li – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi phong thủy cho nam, nhẫn lông voi 5 vòng, nhẫn lông voi 5 sợi (lông đuôi voi hàng khách đưa gia công)
  • Vàng 18K610 ~ 2,34 chỉ
  • Phù hợp anh em tay lớn, 2 bên ngón giữa có lỗ hổng lớn (khó giữ tiền)