Nhẫn lông voi phong thủy 2 vành vàng – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 4-5 phân