Nhẫn 2 Rồng 1 đồng tiền vàng ý luồng lông voi phong thủy – HÀNG FAKE

10.819.02511.558.091

– Vàng 18K75%: 2,8 – 3 chỉ;

– Lông đuôi voi hàng khách đưa gia công.

Xóa