Nhẫn lông voi nữ đẹp – Nhẫn đơn lông voi (làm tay)

3.922.1254.217.339

  • Vàng 18K610: 6-8 phân/ chiếc
  • Nhẫn đơn lông voi kiểu đơn giản hoạc có thể dúng làm nhẫn cặp
  • Hỗ trợ khắc tên nhẫn miễn phí