Nhẫn lông voi nữ đẹp – Nhẫn đơn lông voi (làm tay) – HÀNG FAKE

3.922.1254.217.339

  • Vàng 18K610: 6-8 phân/ chiếc
  • Nhẫn đơn lông voi kiểu đơn giản hoặc có thể dúng làm nhẫn cặp.
  • Lông voi: hàng khách đưa gia công.
  • Hỗ trợ khắc tên nhẫn miễn phí