Nhẫn lông voi nữ đẹp đơn giản – HÀNG FAKE

905.106973.232

  • Vàng 18K610: 4-5 phân/chiếc
  • Nhẫn lông voi