Nhẫn đôi lông – Nhẫn lông voi nam nữ vàng 18K

Liên hệ

– Vàng 18K610: ~3-4 phân

– Lông đuôi voi Bôn Đôn