Nhẫn đôi lông – Nhẫn lông voi nam nữ vàng 18K – HÀNG FAKE

Liên hệ

Vàng 18K610: ~3-4 phân

– Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.