Nhẫn lông voi Nam làm tay 2 khía vàng – Bảng 9li

Liên hệ

  • Nhẫn lông đuôi voi làm ta cho Nam được gia công tại Riogems kết hợp lông đuôi voi Bôn Đôn
  • Vàng 18K610~ 1,5 chỉ/chiếc