Nhẫn lông voi Nam làm tay 2 khía vàng – Bảng 9li- HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn lông đuôi voi làm ta cho Nam được gia công tại Riogems kết hợp lông đuôi voi (hàng khách đưa gia công).
  • Vàng 18K610~ 1,5 chỉ/chiếc