Nhẫn lông voi mới hồ ly

3.922.1254.217.339

  • Vàng 18K610: tầm từ 8 phân
  • Đá Ruby Thái Lan: 6×8