Nhẫn lông voi mệnh Hỏa – mệnh Thổ vàng phong thủy – HÀNG FAKE

2.911.9923.131.174

– Vàng 18K610: 3 phân; vàng 10K Daklak: 2 phân

– Lông đuôi voi Bôn Đôn xỏ trong ống vàng: hàng khách đưa gia công.