Nhẫn lông voi may mắn song Long Thạch Anh vàng – HÀNG FAKE

9.594.12010.316.258

 

  • Vàng 18K610: tầm từ 2,1 chỉ
  • Đá Thạch Anh vàng: 7×10