Nhẫn lông voi mặt trăng khuyết ngọc vàng – HÀNG FAKE

Liên hệ

– Vàng 18K610: ~4 phân

– Lông đuôi voi Bôn Đôn (hàng khách đưa gia công) + Đá tấm thường, viên chủ nhân tạo xanh dương 4li

– Thợ gia công vàng gia công tại Buôn Mê Thuột;

– Thích hợp chị em đang làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, hầu đồng,…