Cặp nhẫn lông voi 2 sợi bảng mỏng 8-9li làm tay – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Vàng 18K610 ~ 1,2 – 1,5 chỉ
  • Bảng 8-9li