Nhẫn lông voi làm tay 2 sợi ngoài 2 thành vàng bảng 8li phong thủy

Liên hệ

– Vàng 18K610: 1,4 chỉ;

– Nhẫn lông voi làm tay 2 sợi ngoài 2 thành vàng bảng 8li