Nhẫn nam vàng 18K làm tay 2 sợi – Bảng 9mm (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi đôi vàng 18K
  • Vàng 18K610
  • Lông voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.