Nhẫn lông voi làm tay 2 sợi (Bảng 9li)

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi đôi vàng 18K
  • Vàng 18K610
  • Lông voi Bôn Đôn