Nhẫn lông voi làm tay 1 sợi vàng phong thủy – HÀNG FAKE

Liên hệ

– Vàng 18k610: tầm từ 6 – 9 phân

– Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.

– Công thợ 100% làm tại Buôn Mê