[TRÊN TAY] Nhẫn lông voi làm tay 1 sợi vàng phong thủy RIOGEMs

#riogems #nhannam #nhannu #nhanlongvoi #nhanphongthuy

- Vàng 18k610: tầm từ 6 - 9 phân

- Lông đuôi voi 100% Bôn Đôn

- Công thợ 100% làm tại Buôn Mê

- Hợp người làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, bất động sản, cho vay, ....


Mẫu nhẫn lông voi nữ đẹp RIOGEMs theo phong thủy hợp với mệnh thổ kim mộc thủy hỏa các tuổi; Hợp người làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, bất động sản, cho vay, ....