Nhẫn vuông bảng 5 mm luồng 1 lông phong thủy (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn vàng 18K hợp phong thủy mệnh Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Nhẫn vàng phong thủy mang đến tài lộc và may mắn
  • Vàng 18K610: 6 phân