Nhẫn lông voi làm tay 1 sợi (Bảng 4 li) vàng phong thủy – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi bọc vàng 18K là nét riêng của RIOGEMs vì là lông voi thật tại Bôn Đôn (hàng khách đưa gia công);
  • Vàng 18K610: 6 phân