Nhẫn lông voi Kim Tiền nữ đính ngọc trắng HỢP MỆNH KIM – THỦY (Bảng 9li) – HÀNG FAKE

4.766.8905.125.688

  • Nhẫn Kim Tiền nữ đính ngọc trắng HỢP MỆNH KIM – THỦY Riogems
  • Vàng 18K610: 1,1 – 1,3 chỉ
  • Đá Cz: 2 li 24 viên
  • Phù hợp kinh doanh, buôn bán