Nhẫn lông voi chạy viền kiểu khắc viền 1 lông (bảng 4 li) – HÀNG FAKE

3.560.0833.828.046

  • Nhẫn lông voi nam nữ đẹp vàng 18K chuẩn, luồng 1-2 sợi lông đuôi voi (hàng khách đưa gia công).
  • Nhẫn cặp lông voi chạy viền vàng 18K
  • Vàng 18K610: từ 6 phân, bảng 4li