Nhẫn lông voi kép chạy hoa văn giữa (hoa văn nổi)

5.430.6345.839.391

  • 100% lông voi thật
  • 100% vàng 18K610: Tầm 1.5 chỉ vàng
  • 100% hoàn tiền nếu phát hiện hàng giả