Nhẫn lông voi Mi Hồng – Nhẫn Đồng Tiền lông voi kép – lông Fake

2.950.0004.500.000

Nhẫn đồng tiền 2 hàng lông voi hợp phong thủy

  • Lông voi khách hàng đưa gia công.
  • Vàng 18K610: Từ 9 phân – 1 chỉ