Nhẫn lông voi đơn vàng 18K đá đỏ – HÀNG FAKE

6.185.7186.651.310

  • Vàng 18K610: tầm từ 9 phân
  • Đá nhân tạo hình chữ nhật: 2×6