Nhẫn lông voi đơn – 1 sợi lông – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi đơn, nhẫn vàng 18K 1 sợi lông voi, nhẫn lông voi nữ đẹp
  • Vàng 18K610: 3 phân
  • Lông voi- hàng khách đưa gia công.